Planowanie, instalacja i utrzymanie sieci systemów bezprzewodowych

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w zakresie prac związanych z planowaniem, instalacją i utrzymaniem sieci systemów bezprzewodowych. Firma Robcom posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej budowy i obsługi sieci radiowych pracujących zarówno w pasmach uwolnionych jak i koncesjonowanych. Jakość świadczonych usług i oferowanych produktów jest ceniona nie tylko przez duże firmy telekomunikacyjne. Dużą grupę odbiorców usług Robcom w zakresie projektowania, dostawy, instalacji, serwisu i utrzymania systemów radiowych stanowią lokalni dostawcy Internetu.

Symetryczny internet po radiolinii to doskonałe rozwiazanie w miejscach do których nie można doprowadzić światłowodów.

Świadczymy usługi z zakresu:

Łącza mikrofalowe czyli radiolinie to systemy komunikacji, w których medium transmisyjnym są fale radiowe o częstotliwości od 1 GHz do 300 GHz. Za ich pośrednictwem m.in. przesyłane są sygnały telekomunikacyjne oraz realizowana jest komunikacja bezprzewodowa na dużą odległość.
projektowanie radiowych systemów dostępu do INTERNETU

projektowanie radiowych systemów dostępu do INTERNETU

 • wniosek do UKE o częstotliwość
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • badania kontrolne po instalacji i wniosek o zgodę na emisję
Celem naszej firmy jest budowa długoterminowych relacji z naszymi klientami, dlatego też, pragniemy Państwa zapewnić, że zakres oferowanych przez ROBCOM rozwiązań będzie stale rozszerzany i dostosowywany do dynamicznie zmieniających się realiów biznesowych.

Oferujemy klientom i partnerom wsparcie i serwis obejmujący swym zakresem wszelkie ich potrzeby i wymagania. Celem naszego działu serwisowego jest oferowanie profesjonalnej i natychmiastowej pomocy przy wszystkich aspektach technicznych. Do dyspozycji klienta pozostajemy 24 h/ 365 dni/ obszar RP, poziom SLA już od 2h/8h.

SYSTEMY PPOŻ

Systemy tego rodzaju stanowią w większości przypadków obowiązkowy element wyposażenia każdego obiektu użyteczności publicznej. Równie chętnie są stosowane przez tych właścicieli budynków, którzy nie są do tego co prawda zobligowani przepisami prawa, lecz kierują się dobrze rozumianą ostrożnością i zapobiegliwością. Dysponujemy szeroką ofertą różnych systemów typu SAP.

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU – SSWiN

Systemy wykrywania i sygnalizacji zagrożeń, popularnie zwane systemami alarmowymi, coraz częściej stanowią standardowe wyposażenie obiektu.

W przypadku, gdy posiadają funkcję wykrywania i sygnalizacji włamania lub jego próby – mamy do czynienia z tzw. systemem SSW. Jeśli system tego typu, zostanie dodatkowo wyposażony w urządzenia sygnalizujące napad – listwy, przyciski lub piloty – otrzymamy system, oznaczany w skrócie symbolem SSWiN.

Systemy alarmowe, bardzo często rozbudowuje się o dodatkowe urządzenia, umożliwiające wykrywanie:

 • nieszczelności w instalacjach gazowych
 • obecności szkodliwych pyłów i gazów
 • obecności dymu
 • wycieków wody lub zalania
 • innych zagrożeń

TELEWIZJA DOZOROWA CCTV

Tradycyjne systemy ochrony technicznej, coraz częściej wzbogaca się o urządzenia posiadające zdolność przetwarzania, analizy, rejestracji i archiwizacji obrazu wideo.

Do najważniejszych zalet systemów tego typu, zwanych w Polsce systemami telewizji dozorowej CCTV, należą:

 • szeroki zakres funkcji
 • wysoki stopień zaawansowania technologicznego
 • bardzo dobry współczynnik porównania korzyści, wynikających z ich zastosowania do kosztów, związanych z ich zakupem

KONTROLA DOSTĘPU – KD

Do ochrony pomieszczeń i przejść oraz kontroli ruchu osobowego w obiekcie, używa się odpowiednio skonfigurowanych systemów kontroli dostępu, zwanych w skrócie systemami KD.

Stanowią one, połączenie przegród mechanicznych typu drzwi, bramy itp. z urządzeniami elektronicznymi, analizującymi uprawnienia danej osoby, do poruszania się w sektorze objętym systemem kontroli dostępu. Pozytywna, elektroniczna weryfikacja uprawnień, otwiera przegrodę mechaniczną a tym samym dostęp do chronionej strefy.

Projektując infrastrukturę zwracamy uwagę nie tylko na uwarunkowania techniczne lokum oraz aktualne zapotrzebowanie na sieć, ale również przyszły rozwój firmy. Właściwe projektowanie polega na doborze odpowiednich rozwiązań (technologie, topologia sieci, urządzenia itd.) dopasowanych indywidualnych potrzeb klienta. Projektując i wdrażając nasze usługi staramy zwracać uwagę na niezawodność, skalowalność, estetykę i odporność uszkodzenia. Odpowiedni dobór rozwiązań sieciowych pozwoli na stworzenie sieci podnoszącej jakość i wydajność pracy w firmie, a w przyszłości na szybką modernizację.
BUDOWA SIECI BEZPRZEWODOWYCH

Budowa i eksploatacja radiowych sieci szerokopasmowych

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NA BUDOWĘ SIECI BEZPRZEWODOWYCH

Robcom logo telekomunikacja 2