KIM JESTEŚMY

ROBCOM jest firmą specjalizującą się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu zintegrowanych systemów teletransmisyjnych. Budujemy sieci korporacyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Oferujemy szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie całego kraju..

Nasze dane: ROBCOM Robert Szelągowski, 05-822 Milanówek, ul. Sosnowa 7, NIP: 9231397947.

Kontakt z naszym przedstawicielem możliwy jest pod adresem: info@robcom.net.pl

CZYJE I JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Nasze usługi skierowane są do sektora przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Przetwarzamy przede wszystkim dane firm i jednostek, które korzystają z naszych usług lub są zainteresowane podjęciem z nami współpracy. Wśród tych danych znajdują się informacje o osobach, które występują w imieniu naszych Klientów – jako ich reprezentanci, pełnomocnicy, prokurenci, przedstawiciele czy osoby kontaktowe. Prowadząc prace instalacyjne i serwisowe możemy mieć również dostęp do danych pracowników i współpracowników naszych Klientów a w ramach świadczonych usług – nasi pracownicy mogą otrzymać tymczasowy dostęp do zbiorów danych, których administratorami są nasi Klienci.

Działając jako administrator, pozyskujemy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji umowy lub dane, które zostały nam przekazane dobrowolnie przez naszych Klientów w ramach wykonywania zawartej umowy. Najczęściej są to dane identyfikujące (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres) informacje na temat funkcji w firmie lub jednostce Klienta oraz dane dotyczące historii naszej współpracy.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Przede wszystkim danych osobowe przetwarzamy, aby w sposób prawidłowy zrealizować dyspozycje naszych Klientów oraz wykonać w sposób właściwy umowę, którą zawarliśmy.

Oprócz tego możemy wykorzystać posiadane dane osobowe do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o ofertach, promocjach czy nowych usługach.

Możemy również wykorzystać dane otrzymane od naszych Klientów do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH KLIENTÓW ?

Dane naszych Klientów mogą być powierzone firmom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleceń – np. audytorami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą, współpracującymi firmami realizującymi zadania z naszego upoważnienia i na nasze polecenie, biuru rachunkowemu, z którym współpracujemy a także naszym podwykonawcom.

Nie przekazujemy danych naszych Klientów innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY?

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia;

– żądania przeniesienia danych w sposób zautomatyzowany na rzecz wskazanych przez tą osobę odbiorców

– wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie przez nas jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

PRZETAWARZAMY RÓWNIEŻ PLIKI COOKIES NA STRONACH WWW.ROBCOM.NET.PL

CO TO JEST COOKIES?

Cookie to niewielkie pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez stronę internetową i rejestrujące niektóre z aktywności użytkownika tej strony – takie jak na przykład: odwiedzane strony, kliknięte linki, informacje, zapisywane w formularzach czy lokalizację użytkownika. Nie pozyskujemy w ramach plików cookies żadnych tzw. „informacji wrażliwych”, np. informacji o stanie zdrowia, informacji o wyznaniu, orientacji seksualnej czy przynależności związkowej. Pliki cookies tworzone na tej stronie zapisywane są lokalnie w pamięci Państwa komputera. Więcej o plikach cookies możecie dowiedzieć się Państwo na stronach internetowych im poświęconych, np. http://wszystkoociasteczkach.pl .

PO CO NAM PLIKI COOKIES

Rejestrowanie plików cookies może mieć wiele celów. Mogą być one potrzebne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej, służą poprawie jakości i szybkości działania oraz dopasowaniu treści strony do Państwa potrzeb. Umożliwiają wyświetlenie lokalizacji użytkownika na mapkach publikowanych w serwisach czy wyszukanie najbliższych użytkownikowi lokalizacji.  Pliki te mogą być również wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne (np. Google) do prezentacji własnych treści czy reklam na stronach internetowych w oparciu o zapisy z tych plików. Bez plików cookies może być niemożliwe korzystanie przez Państwa z niektórych funkcji strony lub serwisu, świadczonego za jej pośrednictwem.

CZY I JAK MOŻNA WYŁĄCZYĆ COOKIES?

Możecie Państwo nie zgodzić się na rejestrację plików cookies. Wymaga to zmian ustawień przeglądarki internetowej. W większości przypadków rejestracja tych plików jest ustawieniem domyślnym. Wyłączenie tej opcji realizujecie Państwo samodzielnie z poziomu ustawień przeglądarki internetowej. Instrukcja, w jaki sposób to zrobić znajduje się w dokumentacji Państwa przeglądarki. Informacje takie można znaleźć również w intrenecie, np. na stronach:  www.jakwylaczyccookie.pl/

Wyłączenie cookies może ograniczyć funkcjonalności i zmniejszyć sprawność działania strony internetowej.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Dane naszych Klientów będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących nam oraz naszym Klientom praw lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych w ramach podjętej lub planowanej współpracy jest dobrowolne ale w niektórych sytuacjach może być niezbędne w celu skorzystania z naszych usług.

Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.

Nie przetwarzamy informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak np. informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących

Nie przekazujemy przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.